Logo Carnavals Stichting De Kluivenduikers Logo
 
 
Start   Programma   Jeugdcarnaval Sauwelen Carnavalsdata  Fotoboek   Prins(es)galerij  Gastenboek    
      
   
                                   

Beste Carnavalsvrienden,

CLUB van HONDERD

Een club van bevoorrechte carnavalsvierders die met hun contributie het Kluivenduikerscarnaval financieel steunen. 

Deze steun, zo is gebleken,
is bijna onontbeerlijk geworden om het Houtse Carnaval draaiende te houden.

Vorig jaar, en voor een aantal van u al een aantal jaren geleden, mochten wij u noteren als lid van deze roemruchte club.
Omdat wij u zeker een kans willen geven tijdig uw lidmaatschap te verlengen, benaderen we u met de vraag of u uw
 lidmaatschap van de
CLUB van HONDERD wilt voortzetten?
De contributie bedraagt € 12,50 euro per lidmaatschap.
Gaat het Houtse Carnaval u ter harte, wordt dan ook dit jaar weer lid . De Kluivenduikers hebben uw steun hard nodig.
Leden van de CLUB van HONDERD hebben een aantal voordelen ten opzichte van de gewone Kluivenduiker.
Zo bestaat de kans om met Prins Kluif XII en zijn gevolg tijdens het carnaval te mogen eten.
Dit gebeurt natuurlijk aan de tafel van de
Prins. Bovendien krijgt u als lid van de Club Van Honderd een leuke attentie..
Indien u ook dit jaar weer lid wilt worden, wat wij van harte hopen, kunt u dit doen door dit kenbaar te maken aan:
Kluivenduikers, Den Hout clubvhonderd@hotmail.com.

Ook kan dit bij een van de overige leden van C.S. De Kluivenduikers.

Als u dit tijdig doet, zullen wij ervoor zorgen dat u uw clubkaart / attentie nog voor het carnavalsfeest in huis heeft.
Betaling per bank (rek.nr. NL21RABO.012.37.90.883 t.n.v. C.S. De Kluivenduikers te Den Hout, o.v.v. uw naam en adres) kan ook.
Laat u het ons dan toch even weten dat u ook dit jaar weer lid wilt worden, omdat de overboekingen vaak pas na carnaval bij ons bekend zijn.

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun,

Namens C.S. De Kluivenduikers,
M. Verstraaten, secretaris.